Condicions Generals del Servei

Les presents condicions generals de venda estan destinades al funcionament de la reserva d’estades a la casa rural MAS VENTOLÀ, C.B., situada a Olot, Masia Ventolà – Sant Andreu del Coll, 17800 OLOT (GIRONA).
Aquestes condicions constitueixen el contracte de reserva entre Mas Ventolà i el client d’una estada a la casa rural.
Els propietaris, Pere Collelldevall i Jordi Collelldevall, es comprometen a fer tot el que estigui a les seves mans per oferir als nostres clients una càlida benvinguda, així com per garantir-los una estada agradable i facilitar la descoberta de la comarca.
L’acceptació i el respecte de les presents condicions de venda entren en vigor des del moment del pagament. Els propietaris es reserven el dret de modificar les presents condicions de venda en qualsevol moment i sense previ avís.

 

Durada

El present contracte signat pel client té una durada determinada. El client no podrà sota cap circumstància invocar el dret a romandre a la casa excepte consentiment dels propietaris.

 

Tarifes

Els preus indicats en la present pàgina web són amb l’IVA inclòs, i són per el lloguer de la casa sencera, per nit o per setmana, per a set persones i durant les dates seleccionades. L’impost d’estada s’indicarà com a complement en el moment del pagament. Les nostres tarifes i ofertes s’apliquen segons disponibilitat al moment de la reserva i són susceptibles de no ser aplicades a reserves posteriors. Les condicions, tarifes i ofertes no contractuals són susceptibles de ser modificades sense previ avís.
Mas Ventolà ofereix servei d’allotjament turístic exclusivament a persones físiques per tant aquest servei és exempt d’iva, segons l’article 20, apartat número 1, número 23 de la llei del Impost sobre el Valor Afegit.
Mas Ventolà té el deure de facturar la taxa turística obligatòria per persones iguals o majors a 17 anys segons la llei 5/2012, del 20 de març de 2012, aprovada pel Parlament de Catalunya. La taxa turística a la província de Girona és de 0,45€ per persona i nit.

 

Reserva

Tota reserva necessita una confirmació escrita feta pel client (correu electrònic o carta), així com el pagament del 25% del preu total de l’estada en concepte de paga i senyal, mitjançant transferència bancària al compte corrent de Bankinter ES68 0128 0553 1201 0002 6465. L’esmentat pagament no és reemborsable i es dedueix de la factura total el dia de sortida. Aquest pagament s’ha d’efectuar en el moment de confirmació de la reserva i com a màxim 4 dies naturals després de la reserva expressada per escrit. La reserva es confirma per part de Mas Ventolà a partir del cobrament de la paga i senyal. El pagament implica l’acceptació de les presents condicions generals del servei.

 

Modalitats de Pagament

Pagament per transferència bancària, en metàl·lic i amb targeta bancària.

 

Modificació i Anul.lació  de Reserva

Qualsevol modificació i anul·lació parcial o total de la reserva per part del client s’ha d’efectuar mitjançant una sol·licitud directa al nostre establiment, ja sigui a través de carta o de correu electrònic: masventola@gmail.com. Aquesta sol·licitud de modificació o d’anul·lació serà efectiva únicament quan Mas Ventolà li hagi confirmat la seva acceptació, per correu o per correu electrònic.

  • Si l’anul·lació es realitza més de 15 dies abans de la data d’arribada, la suma pagada en el moment de la reserva serà retornada.
  • Si l’anul·lació es realitza menys de 15 dies abans de la data d’arribada, no es retornarà la fiança pagada del 25%.
  • Si abans del principi de l’estada, Mas Ventolà anul·la la reserva, haurà d’informar al seu client ja sigui per correu o per correu electrònic. Se li tornarà immediatament les quantitats que ja hagi abonat.

 

Responsabilitat

El client declara posseir una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la seva responsabilitat i la de la seva família.
Els nens estan sota la responsabilitat única i exclusiva dels hostes dins del terreny de Mas Ventolà.
El client es compromet a deixar la casa en perfecte estat al final de l’estada i a declarar i assumir econòmicament qualsevol trencadissa de que fos responsable.
Mas Ventolà no es fa responsable en cas de robatori, pèrdua, desperfecte dels béns personals i / o del dany o ferides als béns o a les persones que s’allotgen a la propietat, sense importar la causa. En cas d’oblit a la casa d’algun objecte propietat dels hostes, dit objecte pot ser enviat als hostes, que hauran de pagar les despeses d’enviament.

 

Hora d’arribada

El client s’ha de presentar el dia de la reserva entre les 16h i les 20h. Demanem que ens avisin amb antelació en cas d’arribar més tard de les 20h.

 

Hora de sortida

El dia de sortida, els clients hauran de deixar la casa abans de les 11h.

 

Capacitat

El present contracte ha estat redactat per a un nombre concret de persones. Si el nombre de clients sobrepassa aquest nombre, el propietari té dret a rebutjar els clients suplementaris. Aquest rebuig no podrà considerar-se com una modificació o una ruptura del contracte a iniciativa del propietari. En cas que el client decideixi no allotjar-se, no tindrà dret a cap reemborsament.

 

Animals

Mas Ventolà es reserva el dret d’admissió a alguns tipus d’animals grans que poguessin causar grans desperfectes. Mas Ventolà necessitarà saber raça i característiques de l’animal abans d’admetre’l. S’admeten animals de companyia sempre i quan en tot moment estiguin, en tot moment, sota la supervisió dels hostes. La responsabilitat és única i exclusiva dels hostes.

 

Convivència i ús de les instal.lacions

Es prega que els clients respectin certes regles de convivència per garantir la calma de la Casa i la tranquil·litat dels seus hostes. El client es compromet a respectar aquestes regles i a les presents condicions generals del servei.
Està terminantment prohibit fumar en el conjunt dels espais de la Casa (habitacions, saló, cuina … ).
Els clients no poden disposar lliurement dels espais privats. Els voltants de la casa no poden convertir-se en un lloc per fer pic -nic.
Qualsevol actitud irrespectuosa envers els altres hostes i / o les instal·lacions pot comportar l’anul·lació immediata de la reserva.
Només els hostes de El Clos des Aspres tenen permís per utilitzar els espais comuns i la piscina .
Es prega no tirar res als WC (fossa sèptica).
Es prega també no utilitzar les tovalloles per desmaquillar o per netejar les sabates.
Ens reservem el dret de cobrar el cost de reposar les tovalloles i / o roba de llit tacats per l’ús d’aquests productes.
El client es compromet a deixar les habitacions en perfecte estat al final de l’estada i a declarar, i a assumir econòmicament qualsevol desperfecte de que fos responsable.

 

Ofertes i Promocions

Mas Ventolà pot fer ofertes i promocions a la seva pàgina web, relatives a allotjaments en una data o amb una periodicitat determinada, per a les que no s’admet cap anul·lació (article L121 -20 -4 del codi del consum). Les ofertes de Mas Ventolà no són acumulables.

 

Informàtica i Protecció de Dades

D’acord amb la llei del 6 de gener de 1978, vostè disposa del dret d’accés i de modificació de les seves dades. Mas Ventolà es compromet a no comunicar aquesta informació a altres societats o organismes.
Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades facilitades formen part dels nostres fitxers amb la finalitat de la gestió dels serveis encarregats. Us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta certificada a:
MAS VENTOLÀ, C.B., Carretera Santa Pau, 105, 17800 OLOT (GIRONA).

 

Litigi

Qualsevol litigi que el present contracte pogués provocar, tant pel que fa a la seva validesa, com a la seva interpretació, l’execució, la anul·lació, les seves conseqüències i les seves seqüeles, serà competència dels tribunals competents, segons les condicions del dret comú. Per qualsevol dubte o aclaració estem a la seva disposició.