Avís legal

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en nom de Mas Ventolà CB estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de denominació social de Mas Ventolà CB i no es permet la reproducció i/o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit de Mas Ventolà CB.

L’€usuari, única i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per nom de Mas Ventolà CB.

Mas Ventolà CB vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats en les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’objecte del qual és garantir i protegir, en el que concerneix al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, Mas Ventolà CB informa als usuaris que: Mas Ventolà CB ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives conforme al disposat en la normativa vigent.

A.- Mas Ventolà CB utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades en l’ordinador. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Les cookies que utilitzem no poden llegir dades del seu ordinador ni llegir les cookies que existeixin en el seu ordinador.

Quan l’usuari es trobi navegant per les pàgines web de Mas Ventolà CB el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora en la qual comença la visita, en la qual abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. És necessari que el servidor conegui aquestes dades per a poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es pugui veure en la pantalla.

Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador de manera que li avisi en la pantalla si va a rebre una cookie. L’usuari pot configurar el seu ordinador de manera que no rebi aquestes cookies, aquest fet no impedirà que es pugui accedir a la informació del lloc web de Mas Ventolà CB.

B.- Mas Ventolà CB podrà modificar o suspendre l’accés, sense previ avís, la informació continguda en el seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

C.- Mas Ventolà CB es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA.
A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar-se al llarg del contingut de les diferents seccions de la web de Mas Ventolà CB, produïts com a conseqüència d’un manteniment i/o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions. Mas Ventolà CB com a conseqüència del disposat en aquest apartat, es compromet a corregir-lo tan aviat com tingui coneixement d’aquests errors.

D.- Mas Ventolà CB es compromet a no remetre comunicacions comercials sense identificar-se com a tals, conforme al disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’envii als clients de Mas Ventolà CB sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i Mas Ventolà CB, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb Mas Ventolà CB.

E.- Mas Ventolà CB no es fa responsable de l’€™incompliment de qualsevol norma aplicable que pugui incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web de Mas Ventolà CB i/o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

F.- Mas Ventolà CB no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puguin produir-se, qualsevol que sigui la seva naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web site i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibilitin, a través del lloc web de Mas Ventolà CB, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de Mas Ventolà CB; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualssevol efectes que poguessin derivar-se d’aquesta informació.

G.- Mas Ventolà CB no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguin en el Web-Site web de Mas Ventolà CB. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les quals pugui accedir-se des de web de Mas Ventolà CB.

H.- Mas Ventolà CB no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes Activi X), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

I.- Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a Mas Ventolà CB de manera gratuïta. No envieu, si us plau, informació que NO pugui ser tractada així.

J.- Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que no són propietat de Mas Ventolà CB són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per Mas Ventolà CB. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol.licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

K.- Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat a: MAS VENTOLÀ C.B., Carretera Santa Pau, 105, 17800 OLOT (GIRONA).